Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

logo22 psi 50x50
 
Laboratorul de Psihologia Dezvoltării reprezintă un grup de cercetare în domeniul ştiinţelor dezvoltării în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea Babeş-Bolyai.
Grupul nostru investighează diferite aspecte ale dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale a copiilor şi adolescenţilor. Sunt studiate atât traseele tipice, cât şi profilurile atipice de dezvoltare. Pe de o parte, studiile noastre s-au focalizat pe copii cu vârsta cuprinsă între primul an şi 6/7 ani, deoarece o serie de abilităţi esenţiale pentru o bună funcţionare cognitivă şi emoţională se dezvoltă intens în această etapă (copilăria timpurie). Pe de altă parte, cercetările noastre se orientează și către felul în care aceste abilități continuă să se dezvolte în perioada copilăriei mijlocii şi adolescenţei.

În ceea ce privește traseele tipice de dezvoltare, cercetarea noastră se focalizează asupra:
 • auto-reglării emoționale și cognitive
 • dezvoltării funcțiilor executive (ex. memorie, inhibiție și comutarea atenției)
 • dezvoltării categorizării
 • dezvoltării memoriei (memoria de lucru, memoria de scurtă durată, memoria autobiografică, memoria prospectivă și retrospectivă)
 • dezvoltării flexibilităţii cognitive
 • relației dintre funcționarea executivă și abilitățile de simulare
 • cogniției ancorate şi dezvoltării din perspectiva ei
 • supradotării
Dintre traseele atipice de dezvoltare, studiile noastre investighează:
 • funcționarea executivă la copii și adolescenți cu simptome de internalizare (anxietate și depresie)
 • corelatele neurologice ale dezvoltării atipice
 • disfuncțiile executive în tulburările neurodevelopmentale (epilepsie, Sindromul Down)
 • distorsiunile atenționale ca factori de vulnerabilitate cognitivă în anxietate
Obiectivul major al cercetărilor derulate de noi este înţelegerea mecanismelor dezvoltării, înţelegere care poate servi optimizării dezvoltării, prevenţiei apariţiei diferitelor tulburări şi intervenţiei atunci când traseul de dezvoltare este atipic.
În completarea activităţii de cercetare fundamentală, grupul nostru a fost implicat în organizarea de diverse manifestări ştiinţifice (şcoli de vară, conferinţe, ateliere, grupuri de discuții) sau de popularizare a ştiinţei (de exemplu, Brain Awareness Week). Scopul acestora este de a realiza legătura pe de o parte cu alte centre de cercetare, iar pe de altă parte cu specialiştii care lucrează cu copii în diferite domenii (educaţie, sănătate, familie).
În toate activităţile menţionate (cele de cercetare, precum şi cele legate de manifestări ştiinţifice sau interacţiuni cu profesioniştii) membrii laboratorului au implicat şi implică studenţii interesaţi de acest domeniu (nivel licenţă, masterat şi doctorat).
Pentru detalii suplimentare privind membrii grupului, precum şi activităţile derulate, accesaţi site-ul www.devpsychology.ro.