Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

logo22 psi 50x50

Școala Doctorală Psihologie Cognitivă Aplicată își propune să formeze cercetători în domeniul psihologiei cognitive, științelor cognitive și domeniilor aplicative conexe, inclusiv cele legate de dezvoltare, justiție, sănătate, educație și mediul organizațional. Competențele pe care le asigură acest program sunt esențiale pentru activitatea de cercetare fundamentală sau aplicativă în aceste domenii, iar standardele de calitate implementate în formare și evaluare în Școala Doctorală asigură competitivitatea absolvenților de doctorat pe piața muncii, atât în România, cât și la nivel internațional. Cele mai importante teme abordate includ (dar nu sunt limitate la): emoție și cogniție – mecanisme, evaluare, aplicații; dezvoltare cognitivă și emoțională în copilărie și adolescență, tipică și atipică; personalitatea; decizia organizațională; risc și reziliență în sănătate.

 

Structura Școlii Doctorale de Psihologie Cognitivă Aplicată

Director: Prof. univ. dr. Andrei C. Miu

Consiliul Şcolii Doctorale:

 • Prof. univ. dr. Andrei C. Miu - director,
 • Prof. univ. dr. Oana Benga,
 • Prof. univ. dr. Petru L. Curșeu,
 • Prof. univ. dr. Ticu Constantin (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași),
 • Drd. Doris Rogobete

Coordonatori doctorat: profil științific, teme de interes și date de contact

 • Prof. univ. dr. Oana Benga - profil
 • Prof. univ. dr. Adriana Băban - profil
 • Prof. univ. dr. Petru Curșeu - profil
 • Prof. univ.dr. Mircea Miclea - profil
 • Prof. univ. dr. Andrei C. Miu - profil
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre - profil
 • Conf. univ. dr. Laura Visu-Petra - profil
 • Conf. univ. dr. Oana Negru-Subțirică - profil

 

 

 

Evaluarea Rapoartelor de Similitudine

Școala Doctorală Psihologie Cognitiva Aplicata a adoptat și se ghidează după Codul Etic al Asociației Psihologilor Americani (APA) privind Cercetarea și Publicarea (vezi https://www.apa.org/ethics/code).

Plagiatul și autoplagiatul sunt definite și tratate în conformitate cu Secțiunile 8.2 și 8.3 ale Manualului de publicare APA, Ediția a 7-a. (vezi https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/plagiarism).

 

Link către rezumatele tezelor de doctorat: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/sustinerile-publice-ale-tezelor-de-doctorat/

 

Școala Doctorală Psihologie Cognitivă Aplicată colaboreaza cu urmatoarele laboratoare: