Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

logo22 psi 50x50

WOP – Research Center
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/WOPResearchCenter/

Contact:
Str. Republicii 37, 400015 Cluj Napoca
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dinamici cognitive şi afective ale relaţiilor colaborative

Grupurile şi sistemele multi-echipă reprezintă modalităţi flexibile, versatile de a organizamunca în organizaţiile moderne, dar şi în societate în general. Astfel, colaborarea interpersonală şi inter-grupuri este esenţială pentru un nivel ridicat de performanţă a grupurilor şi organizaţiilor.

Proiectele derulate în cadrul acestui centru de cercetare urmăresc să exploreze dinamica afectivă şi cognitivă asociată relaţiilor colaborative. În demersul nostru pornim de la argumentul că grupurile şi sistemele multi-echipă sunt sisteme socio-cognitive şi afective şi explorăm modul în care acestea integrează cogniţiile şi emoţiile membrilor lor cu scopul de a genera soluţii, a lua decizii, a inova sau a adresa probleme complexe la nivel de societate (ex. operaţiuni de salvare, situaţii de criză etc.). Ne centrăm pe relaţiile interpersonale şi inter-grupale ca fiind un element cheie ce influenţează emergenţa proprietăţilor macro ce descriu sistemul ca întreg (cogniţii şi emoţii) şi îi influenţează performanţa. În ceea ce priveşte nivelul de analiză, proiectele noastre de cercetare vizează explorarea antecedentelor şi consecinţelor relaţiilor colaborative atât la nivel individual, cât şi la cel de grup sau al sistemelor multi-echipă. Prin această abordare comprehensivă ne dorim să obţinem o înţelegere aprofundată a eficacităţii şi modului de funcţionare a indivizilor, grupurilor şi sistemelor multi-echipă, precum şi a modului în care putem construi intervenţii de optimizare.

Interese majore de cercetare:
Dinamica cognitivă: învăţarea şi creativitatea grupurilor, raţionalitatea deciziilor de grup, structurile cognitive emergente
Dinamica afectivă: explorarea interacţiunii stărilor emergente la nivelul grupurilor, precum şi a antecedentelor şi consecinţelor acestora; emergenţa şi reglarea stărilor emoţionale colective
Dinamica relaţională: coaching, reţele sociale şi calitatea deciziilor

Valorificarea rezultatelor cercetărilor
Rezultatele proiectelor de cercetare derulate în cadrul centrului vor fi publicate în jurnale internaţionale de prestigiu; vom viza în special jurnalele listate în ISI Web of Science. Astfel, ne dorim să atingem un nivel sporit de vizibilitate internaţională şi să poziţionăm acest centru de cercetare printre cele mai influente centre ce abordează tematici similare din Europa. De asemenea, tema de cercetare pe care o abordăm – colaborarea interpersonală şi inter-grupală – are implicaţii practice semnificative. Majoritatea organizaţiilor moderne utilizează echipe pentru a aborda o serie variată de sarcini, de la activităţi de producţie la sarcini de luare a deciziilor sau de cercetare-dezvoltare. Astfel, rezultatele proiectelor noastre de cercetare pot avea implicaţii importante pentru optimizarea performanţei colective în grupuri organizaţionale (grupuri din sistemele medicale, grupuri manageriale, grupuri de R&D, grupuri de decidenţi). Mai mult, problemele complexe la nivel de societate sunt abordate de sisteme colaborative (ex. sisteme multi-echipă, sisteme colaborative cu mai multe entităţi); prin urmare, rezultatele cercetărilor noastre ar putea sprijini funcţionarea şi eficacitatea sistemelor colaborative complexe.
Prin intermediul proiectelor de cercetare desfășurate până în prezent am stabilit relații durabile cu instituții din domeniul public (poliție, universități, spitale și sisteme de intervenție în situații de urgență) și organizații din domeniul de afaceri, care deja au beneficiat de rezultatele cercetărilor noastre. Un exemplu îl reprezintă rezultatele cercetărilor noastre despre luarea deciziilor la nivel individual și de grup care au fost aplicate cu succes în construirea cursurilor de pregătire pentru eficientizarea proceselor decizionale din organizații, cursuri susținute de membrii centrului de cercetare.
Ne propunem să dezvoltăm în continuare colaborări cu parteneri cheie atât din domeniul de afaceri cât și din domeniul public cu care să construim un dialog prin intermediul proiectelor emergente de cercetare cu aplicabilitate în contexte specifice. Societatea modernă este una (tehnic) conectată și colaborativă în care interdependențele complexe între diferite niveluri (individual, grup și sisteme multi-echipă) și contexte (sănătate, cercetare și dezvoltare, sisteme de urgență) sunt antecedente importante ale inovației și dezvoltării sociale. Unul dintre obiectivele majore ale centrului nostru de cercetare este tocmai să servească aceste nevoi sociale.


GRANTURI IN DERULARE

ERC Like - Group Rationality, PN-III-P4-ID-ERC- 2016-0008

Descriere: Studiile despre emergența raționalității în grupuri arată că grupurile sunt sistematic mai puțin raționale în decizii decât cel mai rațional membru al grupului. Pornind de la aceste rezultate obiectivul principal al proiectului este identificarea condițiilor prin care poate fi creată o sinergie cognitivă puternică în grupurile decizionale prin design-uri de cercetare inovative și astfel facilitarea raționalității grupurilor.

Director proiect: Petru Curșeu
Echipa: Oana Fodor, Alina Fleștea, Mara Bria, Anișoara Pavelea


Tinere echipe - “Social Networks and Emotions: Implications for the Rationality of Entrepreneurial Strategic Decision Making”, PN-II-RU-TE-2013-4-2111

Descriere: Antreprenorii şi acţiunile antreprenoriale au implicaţii importante şi de lungă durată. Aceştia creează oportunităţi de angajare numeroase, inovează sau pot ieşi rapid din activitate datorită unor decizii eronate. Prin urmare devine relvant să studiem modul în care sunt luate deciziile strategice antreprenoriale (DSA), decizii ce angrenează resurse semnificative din partea companiei. Deşi literatura privind DSA a proliferat în ultimele decenii, valoarea pozitivă a aşa-numitelor “euristici ecologice” (euristici care potrivesc cu structura mediului decizional şi produc rezultate benefice, în timp ce salvează importante resurse cognitive şi de timp ale antreprenorilor) rămâne puternic neexplorată. Prin urmare, acest proiect îşi propune să exploreze: (1) modul în care caracteristicile reţelei sociale ale antreprenorilor influenţează raţionalitatea ecologică şi eficacitatea DSA şi (2)modul în care emoţiile şi strategiile de reglare emoţională influenţează raţionalitatea ecologică şi eficacitatea DSA.

Director proiect: Oana Fodor
Echipa: Renata Heilman, Alina Flestea, Madalina Hoandra, Petru Curşeu


Grant Tineri Cercetatori UBB - “Dezvoltarea unor noi conexiuni între teorie și practică: aplicații ale psihologiei economice în decizii de împărțire a resurselor în context organizațional”, GTC - 31794

Descriere: Psihologia economică este un domeniu multi-disciplinar care investighează modul în care oamenii iau decizii și fac raționamente sau judecăți. Numeroase studii empirice din psihologia economică au la bază diverse jocuri economice, care reprezintă situații decizionale într-o manieră mai simplificată. Jocul ultimatumului (JU) este o probă decizională care ilustrează o situație de negociere. În cadrul acestui proiect utilizăm JU pentru a simula situații de alocare de resurse între doi decidenți cu scopul de a investiga, în primul rând, dacă există diferențe de gen în ceea ce privește acest tip de situație decizională și, în al doilea rând, care ar putea fi factorii care ar contribui la oferirea și accepatea unor sume care nu denotă o împărțire egală a banilor între cei doi decidenți. În ciuda faptului că există un număr foarte mare de cercetări empirice legate de JU și alocarea resurselor între indivizi, aplicabilitatea în mediu ecologic a acestei probe este mai puțin investigată. Numeroși autori doar speculează faptul că preferințele decidenților în JU ar putea indica diferențe comportamentale în situații ecologice, precum negocierile salariale, dar încă nu s-a testat în mod direct această ipoteză. Literatura de specialitate legată de diferențe de gen în salarizare este foarte bogată, arătând în mod sistematic faptul că bărbații câștingă, în medie, mai mult decât femeile.
Director proiect: Renata Heilman

POC - CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR - “Aplicație web și mobile de evaluare temporală, inovativă a capitalului uman la nivel organizațional, dezvoltată pe baza modelelor de evaluare psihologică validate empiric (OPTIMISE_4U)

Descriere: Proiectul vizează dezvoltarea și comercializarea unui produs de tip aplicație web și mobile pentru evaluarea, monitorizarea și optimizarea utilizării capitalului uman în organizații bazat pe modele psihologice de interacțiune a principalilor factori organizaționali, de grup și individuali care influențează performanța în sarcini specifice în cadrul echipelor distribuite și modelarea acestora. Proiectul reunește expertiza cercetătorilor, membri ai echipei de proiect, din două domenii – psihologia muncii si organizațională și tehnologia informației și se bazează pe modele predictive testate privind organizarea muncii și performanța, ca și pe cele mai actuale tehnologii și abordări informatice, cum sunt cloud computing, aplicații web, aplicații mobile.
Director proiect: Lucia Raţiu
Echipa: Cătălina Oţoiu, cercetători din domeniul IT

ALTE PROIECTE DE CERCETARE

Colectivul WOP Research Center derulează în momentul de faţă studii într-o serie de proiecte, încă nefinanţate şi care sunt în pregătire pentru finanţare. Lista completă şi descrierea acestora se poate accesa la: http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/WOPResearchCenter/index.php/research/ongoing-projects/


GRANTURI FINALIZATE

Grant Tineri Cercetatori UBB - “Interacţiunea factorilor cognitivi şi emoţionali în decizia strategică antreprenorială”, GTC 34046

Descriere: Proiectul a urmărit să exploreze impactul stărilor afective, caracterizate de patternuri diferite de valenţă (pozitivă vs. negativă) şi evaluare (evaluare de tip certitudine vs. evaluare de tip incertitudine) asupra raţionalităţii ecologice a deciziilor strategice antreprenoriale.
Director proiect: Oana Fodor


Membri ai colectivului nostru de cercetare au lucrat împreună şi în echipele altor proiecte de cercetare sau aplicative, acum finalizate, precum:

  • Research Grant FP7 nr. 241918, 2010 - 2014, Comparative Police Studies in the European Union, COMPOSITE, finanțare: Erasmus University Rotterdam; parteneri: United Kingdom, France, Belgium, Italy, Germany, Spain, Macedonia, Romania and Czech Republic. www.composite-project.eu
  • POSDRU, contract POSDRU/86/1.2/S/60281, 2010- 2013: Întărirea Învățământului Superior Orientat Spre Competențe. www.iisoc.psychology.ro
  • TEMPUS 159287-2009 - 2013, Développement et accompagnement d'un Master en Psychologie du Travail dans des universités du Maghreb (MPTUM). Finanțare: Universite Pierre Mendes Grenoble II France; parteneri: Spain, Belgium, Italy, Romania, Algeria, Tunisia, Morocco

 

Lista publicatii WOP