Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

Examenul pentru admiterea la doctorat va avea loc în data de 15.09.2017, începând cu ora 9.00 pentru comisiile 1 (Prof. Dr. Mircea Miclea, Prof. Dr. Oana Benga, Prof. Dr. Petru Curșeu) și 2 (Prof. Dr. Nicolae Adrian Opre, Prof. Dr. Adriana Băban, Conf. Dr. Laura Visu-Petra) și în 18.09.2017, începând cu ora 11.00 pentru comisia 3 (Prof. Dr. Andrei Miu, Prof. Dr. Aurora Szentagotai, Conf. Dr. Laura Visu-Petra). Examenul incepe cu proba scrisa si apoi sunt sustinerile de proiecte.

Tematică

 1. Designul cercetării  în psihologie
 2. Regresie simplă și multiliniară în analiza datelor
 3. Parametric și neparametric în prelucrarea datelor
 4. Interacțiunea cogniție-emoție și reglarea emoțională
 5. Personalitatea: modelare, diagnoza și intervenții
 6. Risc, vulnerabilitate, reziliență 
 7. Dezvoltare și funcționare cognitivă și socio-emoțională

Bibliografie*

 • Beck, A. T., Freeman, A., & Davis, D. D. (2014). General principles and specialized techniques in cognitive therapy of personality disorders. În A. T. Beck, D. D. Davis, & A. Freeman (Ed.), Cognitive Therapy of Personality Disorders (pag. 97-124). New York, NY: The Guilford Press.
 • Birney, D. P.,& Sternberg, R. J. (2011). The development of cognitive abilities. În M. H. Bornstein & M. E. Lamb (Editori), Developmental science: An advanced textbook (pag. 353-388).New York, NY: Taylor & Francis.
 • Gross, J.J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. În J.J. Gross (Editor), Handbook of emotion regulation (ediția a 2-a, pag. 3-20). New York, NY: Guilford (accesibil online: http://spl.stanford.edu/pdfs/2014/Gross.pdf)
 • Denham, S. A., Bassett, H., &Wyatt. T. (2014).  The Socialization of Emotional Competence. În J. E. Grusec & P. D. Hastings (Editori), Handbook of Socialization: Theory and Research (ed. a 2-a, pag. 590-613). New York, NY: Guilford Press.
 • Field, A., & Hole, G. (2003).  How to Design and Report Experiments (pag. 3-104, 159-206). Whiltshire, UK: Sage Publications.
 • Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 115-134.
 • Huntsinger, J. R. & Schnall, S. (2013). Emotion-cognition interactions. In D. Reisberg (Editor), The Oxford handbook of cognitive psychology (pag. 571-584). New York, NY: Oxford University Press. (accesibil online:  http://jeffreyhuntsinger.weebly.com/uploads/1/2/4/8/12480460/huntsinger__schnall_emotion_cognition_chapter.pdf)
 • Masten, A. S., & Narayan A. J. ( 2012). Child development in the context of disaster, war, and terrorism: Pathways of risk and resilience. Annual Review of Psychology63, 227-257 .
 • Watson, D. (2013). Personality assessment. Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF. Online: http://nobaproject.com/modules/personality-assessment
* Notă: Aceste referințe pot fi consultate la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca sala Bibliotecii de Psihologie si Pedagogie , în dosarul numit „Tematică și Bibliografie Admitere Doctorat 2016”.