Laboratorul de Psihologie Cognitivă

Descriere laborator
Laboratorul de Psihologie Cognitivă este afiliat Departamentului de Psihologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, precum și Asociației de Științe Cognitive din Romania.
Directorul Laboratorului de Psihologie Cognitivă este domnul profesor dr. Adrian Opre.
Interesele de cercetare ale membrilor laboratorului vizează procesele cognitive implicite (învățarea implicită, percepția implicită), procesele mnezice precum și cele de luare a deciziilor, aplicații ale proceselor cognitive în domeniul judiciar și psihologia performanței muzicale.
Vizând validitatea ecologică a studiilor, membrii laboratorului, sunt preopupați de extinderea rezultatelor experimentale înspre aplicații practice/ecologice cu precădere în domeniul clinic, cel educațional și cel judiciar.

Adresa web: http://cogpsylab.ro/

Proiecte curente de cercetare

 • Diferențele inter-individuale în luarea deciziilor cu accent pe situații decizionale de risc, alocarea de resurse între indivizi și decizii inter-temporale (Cercetător principal: Dr. Renata Heilman).
 • Rolul învățarii implicite și preocesării euristice în generarea emoțiilor și comportamentelor disfuncționale (Cercetători principali: Dr. Adrian Opre și Drd. Răzvan Jurchiș).
 • Aplicații cognitiv comportamentale în stabilirea pedepsei penale, procesări cognitive relaționate cu emoția de vinovăție și biasări cognitive în percepția publică a pedepsei (Cercetători principali: Dr. Adrian Opre și Drd. Gabriela Culda).
 • Mecanisme psihologice implicate în anxietatea de performanță la adolescenții muzicieni  (Cercetători principali: Dr. Adrian Opre și Drd. Andrada Jucan).
 • Eficiența unor metode noi de prezentare implicită a stimulilor (gaze-contingent crowding, continuous flash suppression) în terapiile pentru tulburări de anxietate bazate pe expunere (Cercetători principali: Dr. Adrian Opre, Drd. Răzvan Jurchiș și Drd. Andrei Costea).
 • Eventualele deficite la nivelul procesului de învățare socială implicită în cazul persoanelor cu trăsături din spectrul autist (Cercetători principali: Dr. Adrian Opre și Drd. Andrei Costea).


Granturi de cercetare

 • 2016-2017       GTC-31794/2016, Developing new connections between theory and practice: applications of economic psychology in resource allocation decisions in organizational settings, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, Romania (cercetător principal: Dr. Renata Heilman)
 • 2008-2011       CNCSIS 2440/2008,   Critical factors involved in computer-based psychotherapy of anxiety disorders (cercetător principal: Dr. Mircea Miclea)


Publicații internaționale (selecție 2011-2016)
Articole ISI

 • Cheng, C., Cheung, M., Montasem, A., Opre, A. et al. (2016) 1Explaining Differences in Subjective Well-Being Across 33 Nations Using Multilevel Models: Universal Personality, Cultural Relativity, and National Income. Journal of personality and individual differences,  84, 46–58.
 • P. L. Szasz, S. G. Hofmann, R. M. Heilman, & J. Curtiss, (2016). Effect of regulating anger and sadness on decision-making. Cognitive behaviour therapy, 45(6), 479-495.
 • Jurchiș, R., & Opre, A. (2016). Unconscious Learning of Cognitive Structures with Emotional Components: Implications for Cognitive Behavior Psychotherapies. Cognitive Therapy and Research, 40(2), 230-244.
 • Blidaru L., & Opre, A. (2015). The Moralization of Eating Behavior. Gendered Cognitive and Behavioral Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 547-552
 • Pop, E.I., Negru, O., & Opre, A. (2015). Challenging or conserving your beliefs: A person-centered approach of pre-service teachers’ educational identity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 187, 147-152.
 • Szekely, R., Opre, A., & Miu, A. C.  (2015). Religiosity enhances emotion and deontological choice in moral dilemmas, Personality and Individual Differences, 79, 104–109.
 • Cărnuță, M, Crișan, L., Vulturar, R., Opre, A., & Miu, A. C.  (2014). Emotional non-acceptance links early life stress and blunted cortisol reactivity to social threat. Psychoneuroendocrinology, 51, 176-187.
 • Bizo, A., Opre, A., & Rusu, A. (2014).The Mediation Effect of Response Expectancies between Religious Coping and Non-Volitional Responses in Patients with Breast Cancer. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 13, 181-202.
 • Opre A., Buzgar, R., & Dumulescu, D. (2013). Empirical support for Self kit: a rational emotive education program. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13, pp.557-573
 • Mihalca, L., Salden, R.J.C.M., Carbalan, G., Pass, F., & Miclea, M. (2011). Effectiveness of cognitive-load based adaptive instruction in genetics education. Computers in Human Behavior, 27, 82-88.


Capitole internaționale

 • Heilman, R. M,  Miu, A. C., &  Houser, D. (2016). Emotion regulation and economic decision making: A systematic review. În M. Reuter & C. Montag (Eds.): Neuroeconomics. Springer, Germany (pp 313-331).

Laboratorul de Psihologia Dezvoltării

 
Laboratorul de Psihologia Dezvoltării reprezintă un grup de cercetare în domeniul ştiinţelor dezvoltării în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea Babeş-Bolyai.
Grupul nostru investighează diferite aspecte ale dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale a copiilor şi adolescenţilor. Sunt studiate atât traseele tipice, cât şi profilurile atipice de dezvoltare. Pe de o parte, studiile noastre s-au focalizat pe copii cu vârsta cuprinsă între primul an şi 6/7 ani, deoarece o serie de abilităţi esenţiale pentru o bună funcţionare cognitivă şi emoţională se dezvoltă intens în această etapă (copilăria timpurie). Pe de altă parte, cercetările noastre se orientează și către felul în care aceste abilități continuă să se dezvolte în perioada copilăriei mijlocii şi adolescenţei.
În ceea ce privește traseele tipice de dezvoltare, cercetarea noastră se focalizează asupra:
 • auto-reglării emoționale și cognitive
 • dezvoltării funcțiilor executive (ex. memorie, inhibiție și comutarea atenției)
 • dezvoltării categorizării
 • dezvoltării memoriei (memoria de lucru, memoria de scurtă durată, memoria autobiografică, memoria prospectivă și retrospectivă)
 • dezvoltării flexibilităţii cognitive
 • relației dintre funcționarea executivă și abilitățile de simulare
 • cogniției ancorate şi dezvoltării din perspectiva ei
 • supradotării
Dintre traseele atipice de dezvoltare, studiile noastre investighează:
 • funcționarea executivă la copii și adolescenți cu simptome de internalizare (anxietate și depresie)
 • corelatele neurologice ale dezvoltării atipice
 • disfuncțiile executive în tulburările neurodevelopmentale (epilepsie, Sindromul Down)
 • distorsiunile atenționale ca factori de vulnerabilitate cognitivă în anxietate
Obiectivul major al cercetărilor derulate de noi este înţelegerea mecanismelor dezvoltării, înţelegere care poate servi optimizării dezvoltării, prevenţiei apariţiei diferitelor tulburări şi intervenţiei atunci când traseul de dezvoltare este atipic.
În completarea activităţii de cercetare fundamentală, grupul nostru a fost implicat în organizarea de diverse manifestări ştiinţifice (şcoli de vară, conferinţe, ateliere, grupuri de discuții) sau de popularizare a ştiinţei (de exemplu, Brain Awareness Week). Scopul acestora este de a realiza legătura pe de o parte cu alte centre de cercetare, iar pe de altă parte cu specialiştii care lucrează cu copii în diferite domenii (educaţie, sănătate, familie).
În toate activităţile menţionate (cele de cercetare, precum şi cele legate de manifestări ştiinţifice sau interacţiuni cu profesioniştii) membrii laboratorului au implicat şi implică studenţii interesaţi de acest domeniu (nivel licenţă, masterat şi doctorat).
Pentru detalii suplimentare privind membrii grupului, precum şi activităţile derulate, accesaţi site-ul www.devpsychology.ro.

Selectați limba

Experiența studenților

Designed by plustheme.com