Discipline de studiu anul 3

Psihologie organizaţională I

Acest curs se axează pe aspectele psihologice ale funcționării organizaționale și oferă studenților cunoștințe și abilități de aplicarea principiilor, teoriilor și conceptelor psihologice în organizații. De asemenea, cursul abordează modele teoretice de diagnoză organizațională, precum și de intervenție în vederea construirii de noi capabilități organizaționale.

Psihologie_Organizationala_I_2013.pdf

Profile atipice de dezvoltare I (copilăria timpurie)

Acestă disciplină opțională oferă studenților un set de cunoștințe teoretice fundamentale referitoare la specificul diferitelor trasee de dezvoltare atipică în copilăria mică. Spre exemplu, vor fi abordate principalele complicații predominant organice (tulburările genetice și cromozomiale), efectele problemelor emoționale parentale asupra traseului de dezvoltare al copilului, caracteristicile dezvoltării atipice a atașamentului, traseul de dezvoltare al copiilor cu anxietate, depresie, probleme alimentare etc. De asemenea, în urma parcurgerii acestui curs studentii vor dobândi mai multe competențe practice cum ar fi: abilitatea de a observa particularitățile funcționării cognitive, socioemoționale și comportamentale a unor copii cu profile atipice de dezvoltare; abilitatea de a evalua dezvoltarea atipică în perioada copilăriei mici; abilitatea de a concepe planuri individualizate de optimizare a funcționării cognitive și a calității vieții copiilor; abilitatea de a înțelege atât mecanismele care contribuie la exacerbarea problemelor/dezavantajelor unui traseu atipic, cât și factorii care favorizează și susțin dezvoltarea potențialului real al acestor copii.

Profile_Atipice_de_Dezvoltare_I_2013.pdf

Psihologie organizaţională II

Acest curs se axează pe aspectele psihologice ale funcționării organizaționale și oferă studenților cunoștințe și abilități de aplicarea principiilor, teoriilor și conceptelor psihologice în organizații. De asemenea, cursul abordează modele teoretice de diagnoză organizațională, precum și de intervenție în vederea construirii de noi capabilități organizaționale.

Psihologie_Organizationala_II_2013.pdf

Consiliere şcolară şi orientare în carieră

În cadrul acestei discipline studenţii se vor familiariza cu principalele teorii psihologice din domeniul consilierii şi orientării în carieră, cu accent asupra dimensiunilor aplicative privind procesul de dezvoltare a carierei și luare de decizii vocaționale. Secvenţele de predare sunt întărite de studii de caz, aplicații practice și exemple de bune practici din activități și proiecte de consiliere și orientare în carieră.

Consiliere_Scolara_si_Orientare_in_Cariera_2013.pdf

Modificări cognitiv-comportamentale

Cursul de Modificări Cognitiv-Comportamentale face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării psihologie, nivel licenţă. Acest curs oferă cunoştinţe privind aspectele teoretice, empirice şi practice ale intervenţiei cognitiv-comportamentale. Sunt prezentate abordări ale diferitelor forme de psihopatologie, alături de modalităţi de evaluare şi de intervenţie, precum şi aplicaţii în viaţa de zi cu zi ale aspectelor discutate.


Fisa disciplina MCC 2013-2014.pdf

 

Psihocriminalistica

Psihocriminalistica studiaza: ancheta judiciara, tipuri de anchetatori, calitatile anchetatorilor, metode de investigare a personalitatii in domeniul judiciar, investigarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, mass-media si comportamentul infractional, tulburarile mentale si comportamentul infractional, prevenirea comportamentului infractional etc.

Psihocriminalistica_2015.pdf

Profile atipice de dezvoltare II (perioada şcolară şi adolescenţa)

În urma parcurgerii conținutului prezentat în cadrul acestui curs opțional studenții vor cunoaște specificul dezvoltării normative privită pe un continuum cu dezvoltarea atipică la copii de vârstă şcolară, urmărind traseele de dezvoltare din copilăria mijlocie până în adolescență şi vârstă adultă. Totodată, studenții vor ști să identifice atât factorii de risc care pot contribui la dezvoltarea și/sau menținerea diferitelor forme de psihopatologie cât și factorii de reziliență care pot fi ulterior promovați în programele de intervenție. Nu în ultimul rând, studenții vor putea să proiecteze, pe baza cunoştinţelor despre particularităţile de dezvoltare, intervenţii cu rol de prevenție și intervenție specifice pentru diferite segmente de vârstă.
Principalele teme abordate în cadrul acestei discipline:

  1. Tulburări de comunicare în cazul afecțiunilor genetice: sindromul Down și sindromul Williams
  2. Autism - sunt prezentate criteriile de diagnostic timpuriu și sunt abordate modelele explicative ale autismului
  3. Copiii și divorțul părinților - sunt discutate efectele divorţului asupra copiilor de diferite vârste
  4. Adaptarea psihologică la fenomenul de migrație economică - descrierea principalelor consecinţe emoţionale şi comportamentale ale migrației asupra copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate
  5. Abuzul și trauma la copii: dezvoltarea tulburării de stres posttraumatică
  6. Problematica identităţii de gen pe parcursul dezvoltării

Profile_Atipice_de_Dezvoltare_II_2013.pdf

Metode cantitative şi analiza datelor

Metodele de cercetare cantitative reprezintă abordarea tradițională în cercetarea științifică, însă în știința contemporană cercetarea cantitativă și cea calitativă se completează. Scopul explicit al cursului îl reprezintă transformarea cunoțințelor teoretice din domeniul cercetării în deprinderi procedurale care să permită studenților ca la sfârșitul cursului să fie capabili: să elaboreze un plan de cercetare, să deruleze demersurile prodedurale care permit calibrarea protocolului de cercetare, a instrumentelor de evaluare utilizate și să analizeze statistic și să interpreteze corect datele cercetării.

Fisa Disciplinei_PSY 3346 Metode Cantitative de Cercetare si Analiza Datelor AN III SEM II_2014_2015.pdf

Selectați limba

Experiența studenților

Designed by plustheme.com