Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE

6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
11,12 septembrie 2017 - sustineri de examen
13 septembrie 2017 - afişarea listelor de admitere
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
- confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Acte necesare pentru inscriere

1. Diploma de bacalaureat (original + 2 copii)
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 2 copii) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 2 copii).
3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
4. Certificat de naștere (original + 2copii)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie)
6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități
acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.