Discipline de studiu anul 2

Psihologia dezvoltării (Psihologia copilului)

Acest curs oferă atât cunoștințe de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltării de la concepţie până la vârsta școlară mică, cât și abilități practice cum ar fi: abilitatea de a observa comportamentul uman din perspectiva proceselor de dezvoltare care se derulează la o anumită vârstă; abilitatea de a comunica părinţilor sau altor persoane implicate în îngrijirea copiilor cunoştinţe despre schimbările normative pe parcursul copilăriei; abilitatea de a înţelege individul şi posibilele dificultăţi cu care se confruntă şi din perspectiva sarcinilor de dezvoltare specifice etapei în care se află; abilitatea de a gândi un design de cercetare centrat pe înţelegerea unor diferenţe de vârstă.

Psihologia_Dezvoltarii_I_2013.pdf

Psihologie socială (Dinamica grupului)

1+1=2. Matematica zice da, Psihologia Socială răspunde: depinde. Când vine vorba de o echipă, rezultatul poate să fie oricât, chiar 0 sau 100. Disciplină fundamentală a specializării psihologie, nivel licenţă, cursul de Psihologie Socială I aduce răspunsuri actuale la întrebări precum: în ce condiţii devine o echipă performantă?, de ce apare lenea socială?, de ce şi în ce condiţii ne conformăm normelor, suntem complianţi faţă de solicitări sau obedienţi în faţa unei autorităţi?. Acest curs vă oferă o grilă de lectură fundamentată ştiinţific a comportamentului uman în context social, cu un focus asupra studiului structurii şi dinamicii echipelor.

Fisa disciplinei_Psihologie Sociala sem 1_2016-2017.pdf

Psihologie judiciară

Cursul de Psihologie judiciara are o tematica interesanta si utila pentru orice student: profilul psihologic al infractorului, tipuri de infractori, particularitatile psihologie ale diferitelor categorii de infractori, psihologia victimei, masuri de prevenire impotriva victimizarii, delincventa juvenila, problematica psihologica a mediului de penitenciar, terorismul contemporan etc.

Psihologie_Judiciara_2015.pdf

Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului şi adultului)

Acest curs îl continuă pe cel din semestrul 1 (Dezvoltarea copilului) şi oferă şi el atât cunoştinţe de ordin teoretic vizând caracteristicile dezvoltării la vârsta adolescenţei şi la vârsta adultă, cât şi abilităţi practice cum ar fi: abilitatea de a observa şi analiza comportamentul uman din perspectiva proceselor de dezvoltare care se derulează pe parcursul adolescenţei şi a perioadei adulte; abilitatea de a comunica părinţilor şi cadrelor didactice implicate în îngrijirea şi educarea adolescenţilor cunoştinţe despre schimbările normative pe parcursul acestei etape de vârstă; abilitatea de a combate argumentat miturile nefundamentate ştiinţific cu privire la dezvoltarea adolescenţilor şi a adulţilor; abilitatea de a gândi un design de cercetare centrat pe înţelegerea unor diferenţe de vârstă.

Psihologia dezvoltării (Psihologia adolescentului şi adultului).pdf

Psihologie socială (Cogniţie socială)

Psihologia Socială II este o disciplină fundamentală a specializării psihologie, nivel licenţă şi are ca focus explorarea modului în care individul gândeşte în context social. Parcurgând modele teoretice, aspecte empirice şi practice, studentul are oportunitatea de a înţelege modul în care atitudinile se formează şi ne ghidează comportamentul, ce putem face pentru a schimba atitudinile existente, ce este stereotipul şi prejudecata, de ce apare discriminarea şi ce putem face pentru a o reduce.

Fisa disciplinei_Psihologie Sociala sem 2_2016-2017.pdf

Psihologia copilului în context judiciar

Acest curs facultativ se înscrie într-o direcţie aplicativă a psihologiei dezvoltării, urmărind înţelegerea mecanismelor prin care particularităţile de dezvoltare influenţează capacitatea copilului de a juca un rol activ în demersul judiciar. Pe lângă prezentarea studiilor reprezentative în domeniu, studenţii se familiarizează cu instrumente şi tehnici de evaluare şi intervenţie psihologică (pregătirea copilului pentru a fi martor; intervievarea copiilor în context judiciar - interviul cognitiv; metode de detecţie a simulării; măsuri legale şi procedurale specifice) care pot fi aplicate în context judiciar. De asemenea, vor beneficia de interacţiunea directă cu practicieni in domeniu şi cu oportunităţi de implicare în studiile în curs de desfăşurare în această direcţie de cercetare.
Principalele teme abordate în cadrul acestei discipline:

  1. Particularităţi de dezvoltare în context judiciar: aspecte cognitive şi socio-emoţionale
  2. Mărturia copilului în instanţă (tehnici de intervievare, proceduri specifice, tribunale pentru minori, copilul ca martor, sugestibilitatea)
  3. Comportamentul simulant în perioada dezvoltării (indicator al funcţionării socio-cognitive sau conduită problematică, metode de detecţie a simulării)
  4. Violenţa juvenilă (evaluare şi intervenţie; justiţia juvenilă coercitivă – sisteme alternative: medierea şi probaţiunea)
  5. Psihologul ca martor expert în cauzele care implică minori
  6. Aspecte psihologice relaţionate cu divorţul
  7. Reflecţie critică asupra drepturilor şi capacităţilor copilului în instanţă (Reprezentarea “interesului superior al copilului” în context legal)

Psihologia_Copilului_n_Context_Judiciar_2013.pdf

Psihologia religiei

Prin tematica ei, această disciplină urmăreşte familiarizarea studenţilor cu modelele teoretic - investigative şi cerinţele etice din domeniul psihologiei religiei. Sunt analizate, comparativ, abordările ştiinţifice şi cele teologice asupra exeperienţelor şi practicilor religioase, fiind identificate şi supuse dezbaterii elementele de convergenţă şi cele de divergenţă dintre acestea. Sunt prezentate, de asemenea principalele rezultate ale cercetărilor din domeniul psihologiei religiei cu privire la realaţia dintre convingerile şi practicile religioase şi, respectiv, sănătatea sau patologia psihosomatică.

Psihologia_Religiei_2013.pdf

Activități de optimizare a dezvoltării pe baza psihologiei copilului

Acest curs facultativ îşi propune să dezvolte studenţilor gândirea critică şi abilităţi de a utiliza informaţiile teoretice în realizarea de aplicaţii practice educative sau de optimizare a dezvoltării copiilor. El presupune crearea de activităţi specifice care să vizeze precursorii şi abilităţile identificate pe baza datelor ştiinţifice curente din psihologia dezvoltării (Developmental Science), cu alte cuvinte o serie de exerciţii practice bazate pe cercetarea fundamentală.

PLR 1445 Fisa disciplinei Activitati de optimizare 2015 an 2 licenta sem 2.pdf

Psihologia sănătăţii

 
Psihologia Sănătăţii face parte din pachetul de discipline aplicative şi obligatorii pentru specializarea Psihologie. Disciplina trece în revistă definiţiile şi istoricul aceste discipline, dimensiunile sănătăţii şi bolii şi relaţia psihologiei sănătăţii cu alte domenii. Disciplina discută rolul factorilor cognitivi şi emoţionali în sănătate şi mecanismele prin care aceşti factori influenţează gradul sănătăţii individului. Pornind de la aceşti factori, se discută principalele modele socio-cognitive de promovare a sănătăţii şi modul în care aceste modele pot fi utilizate în programe de prevenţie sau intervenţie. În final, disciplina trece în revistă rolul stresului în relaţie cu riscul pentru boală, precum şi eficienţa diferitelor strategii de coping în gestionarea reacţiilor de stres.
Cursul de „Psihologia sănătăţii” îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe teoretice fundamentale, pe de-o parte dar şi să încurajeze translatarea acestor concepte teoretice în activităţi practice, pe de altă parte. În cadrul acesteia, se pune accent pe analiza critică a conceptelor şi teoriilor studiate (prin eseuri critice), pe elaborarea de planuri de cercetare proprii (şi prezentarea acestora sub formă de poster în sesiuni similare prezentărilor de la conferinţe) dar şi pe implementarea de programe de prevenţie şi intervenţie, pornind de la modelele de promovare a sănătăţii validate empiric.
 

Selectați limba

Experiența studenților

Designed by plustheme.com