Discipline de studiu anul 1

Introducere în psihologie I

Această disciplină are ca şi obiectiv central iniţierea studenţilor în studiul problematicii psihologiei; ea oferă o imagine generală asupra comportamentului uman şi a proceselor cognitive ce îl susţin. De asemenea, prin participaea la activităţile formative ale acestei discipline studenţii se vor familiarizarea cu aparatul conceptual şi principalele paradigme ale psihologiei contemporane. Scurt spus, se urmăreşte suscitarea interesului pentru studiul psihologiei ştiinţifice.

Introducere_in_Psihologie_2016-2017.doc

Psihologie experimentală (şi analiza datelor I)

Cursul Psihologie experimentală și analiza datelor I oferă o introducere în metodologia cercetărilor care fundamentează, indiferent de domeniul în care se aplică, practica psihologică conteporană. În cadrul acestui curs, accentul va fi pe metodologia studiilor non-experimentale (studii observaționale, studii descriptive de tip survey, studii de arhivă, studii corelaționale) și pe metodologia de analiză a datelor colectate în cadrul acestora (statistică descriptivă uni- și bivariată). La sfârșitul cursului orice student ar trebui să dobândească compentențe care să îi permită: evaluarea critică a concluziile oferite de diferitele studii non-experimentale.

Psihologie_Experimentala_I_2013.pdf

Introducere în psihologie II

Cursul Introducere în Psihologie II face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării psihologie, nivel licenţă. Asemenea cursului din semestrul I, acest curs are rolul de a familiariza studenţii cu cele mai importante metode, concepte şi teorii din psihologie. Accentul, în acest semestru, cade asupra proceselor afective, motivaţionale şi personalităţii.

Fisa disciplinei_PSY1012_Introducere_in_Psihologie_II_2014-2015.pdf

Psihologie experimentală (şi analiza datelor II)

Cursul Psihologie experimentală și analiza datelor II reprezintă o incursiune în domeniul metodologiei cercetărilor experimentale și aplicate în context clinic, organizațional sau educațional. Componenta nucleu al acestui curs îl reprezintă demesrul inferențial, inferența științifică și inferența statistică în cadrul diferitelor tipuri de designuri experimentale (simple sau complexe) sau cvasi-experimentale. La sfârșitul cursului orice student ar trebui să dobândească compentențe care să îi permită: i) evaluarea critică a concluziile oferite de diferitele studii experimentale; ii) transformarea unor idei de cercetare în ipoteze de cercetare testabile și elaborarea unor planuri de cercetare experimentală cu scopul de a testa ipotezele formulate.

Fisa Disciplinei_PSY1031_Psihologie Experimentala AN I SEM II_2014_2015.pdf

Psihologie cognitivă

Prin parcurgera acestei discipline se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu perspectiva cognitiva asupra sistemului psihic uman. Preliminar se analizează locul şi rolul psihologiei cognitive in cadrul ştinţelor cognitive si este reliefat impactul acestei abordari asupra dezvoltării investigării şi modelării proceselor mentale. Sunt supuse apoi dezbaterii teme precum prelucrarea informaţiei vizuale, atenţia, probelmatica inconştientului, categorizarea, imagistica mentală, memoria, reprezentarea cunoştinţelor, decizia, rezolvarea de probleme şi raţionamentul.

PLR1207_Psihologie Cognitiva_Calendarul disciplinei_ID.docx

PLR1207_Psihologie Cognitiva_Fisa disciplinei_ZI.pdf

PLR1207_Psihologie Cognitiva_Programa analitica_ID.docx

Selectați limba

Experiența studenților

Designed by plustheme.com