Departamentul de Psihologie, partener în proiectul internațional INSIDE, finanțat prin ERASMUS+ Parteneriate Strategice

Departamentul de Psihologie este partener în cadrul unui consorțiu ERASMUS+ cuprinzând cercetători din cinci universități europene și parteneri din sectorul ONG, în cadrul proiectului INSIDE  (engl. Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe). Vom dezvolta un program care are ca scop aducerea de noi dovezi științifice și dezvoltarea de instrumente pe tema identității tinerilor.

Europa de astăzi prezintă numeroase provocări în ceea ce privește dezvoltarea identității tinerilor, iar cei care fac parte din grupuri vulnerabile pot fi în mod particular defavorizați în acest sens. Inegalitățile socio-economice persistente, fragmentarea socio-culturală și lipsa de toleranță din societățile europene contribuie la experiențele de stigmatizare și excludere bazate pe aspecte centrale ale identității tinerilor precum etnie, religie, clasă socială, gen, orientare sexuală sau abilități. Situația geopolitică curentă, caracterizată de niveluri crescute de refugiați și migrație internațională către și în interiorul Europei, creează un context în care provocările legate de tranzițiile identitare ale tinerilor devin și mai acute.
Ca răspuns la aceste provocări, parteneriatul INSIDE va genera noi dovezi științifice și va dezvolta instrumente educaționale inovatoare pentru o predare universitară și non-formală pe tema identității tinerilor, în concordanță cu cele mai recente cercetări.  Specific, proiectul va dezvolta: 1) un curriculum pentru un program intensiv pe tema dezvoltării identității tinerilor, 2) un compendiu de articole științifice pe tema identității, atât de cercetare fundamentală, cât și de cercetare aplicativă privind tinerii și 3) resurse educaționale cu acces liber pe tema suportului oferit tinerilor pentru a face față provocărilor legate de identitate.
Proiectul este implementat de Universitatea Mykolas Romeris (instituția coordonatoare, Lituania) în parteneriat cu Universitatea din Bologna (Italia), Universitatea Babeș-Bolyai (România), Universitatea din Bordeaux (Franța), Universitatea Cardinal Wyszyński din Varșovia (Polonia) și Asociația Tineretul Tolerant (engl. Tolerant Youth Association, Lituania). Proiectul este finanțat prin Erasmus+ KA2, Parteneriate Strategice.
Informații suplimentare: Lect. dr. Oana Negru-Subțirică (coordonator Romania), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

The Department of Psychology,  partner in the international project INSIDE, financed through ERASMUS+ Strategic Partnerships

The Department of Psychology is a partner in an ERASMUS+ consortium from five European universities and partners from the NGO sector, in the project INSIDE (Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe). The project aims at developing new scientific evidence and tools on the topic of youth identity. Current-day Europe presents numerous challenges to youth identity development, which may particularly hinder the development of youth with a /from vulnerable backgrounds. Persistent socio-economic inequalities, socio-cultural fragmentation and general lack of tolerance in European societies contribute to experiences of stigmatization and exclusion based on core aspects of youth identities, such as ethnicity, religion, social class, gender, sexual orientation or ability. The current geopolitical situation, with high levels of refugees and international migration to and within Europe, is creating a context in which challenges for identity-related youth transitions become even more salient.
In response to these challenges, the partnership INSIDE will generate new research/scientific knowledge and develop innovative education tools for up-to-date university and non-formal teaching on youth identity. In particular, the project will deliver: 1) a course curriculum for an intensive program on youth identity development, 2) a compendium of articles on identity-related research and applied work with youth, and 3) an open educational resource on support to youth facing identity-related challenges.
The project is implemented by Mykolas Romeris University (coordinator, Lithuania) in partnership with University of Bologna (Italy), Babeș-Bolyai University (Romania), University of Bordeaux (France), Cardinal Wyszyński University in Warsaw (Poland) and Tolerant Youth Association (Lithuania). The project is funded by the Erasmus+ KA2 Strategic Partnership. 
Additional information: Lect. dr. Oana Negru-Subțirică (coordinator Romania), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Selectați limba

Experiența studenților

Designed by plustheme.com