Discipline de studiu anul 3

Organizational Psychology I

This course focuses on the psychological aspects of organizational functioning and provides the students with the necessary skills and knowledge to apply psychological principles, theories and methods to work organizations. The course also addresses theoretical models for diagnosing organizational problems as well as for intervening to build new organizational capabilities.

Psihologie_Organizationala_I_2013.pdf

Atypical Child Development (Early Childhood)

This optional course offers a set of fundamental theoretical knowledge regarding the particularities of different atypical developmental trajectories, in early and middle childhood. Examples of topics covered by the course include, but are not limited to, the following: genetic and chromosomal disorders; the effects of parental emotional problems on child’s developmental trajectory; characteristics of atypical attachment; the developmental profile of children with anxiety and depression; the developmental profile of children with eating disorders. Moreover, this course provides several practical competences such as: the ability to observe particularities of cognitive, socio-emotional and behavioral functioning of children with atypical development profiles; the ability to assess atypical development during early childhood; the ability to develop individualized intervention plans for the optimization of children’s cognitive functioning and their life quality; the ability to understand both the mechanisms that contribute to the exacerbation of problems/disadvantages that underline a specific atypical profile, and the factors that facilitate the development of each child’s real potential.

Profile_Atipice_de_Dezvoltare_I_2013.pdf

Organizational Psychology II

This course focuses on the psychological aspects of organizational functioning and provides the students with the necessary skills and knowledge to apply psychological principles, theories and methods to work organizations. The course also addresses theoretical models for diagnosing organizational problems as well as for intervening to build new organizational capabilities.

Psihologie_Organizationala_II_2013.pdf

School counselling and career guidance

Through this course students will learn about the main theoretical approaches in the field of career counselling and guidance, with a special emphasis on the applied dimensions of the career development process and vocational decision making. The teaching will be accompanied by case studies, applied exercises, and best practice examples of career counselling activities and projects.

Consiliere_Scolara_si_Orientare_in_Cariera_2013.pdf

Cognitive-Behavioral Modification

Cognitive-Behavioral Modification is one of the fundamental courses of the Psychology program at undergraduate level. It offers knowledge about theoretical, empirical and practical aspects of cognitive-behavioral intervention. Various approaches to psychopatology are presented together with methods of assessment and intervention. Students also learn to use cognitive-behavioral techniques for everyday life situations.

Forensic Psychology

Psihocriminalistica studiaza: ancheta judiciara, tipuri de anchetatori, calitatile anchetatorilor, metode de investigare a personalitatii in domeniul judiciar, investigarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, mass-media si comportamentul infractional, tulburarile mentale si comportamentul infractional, prevenirea comportamentului infractional etc.

Psihocriminalistica_2013.pdf

Atypical Child Development II (School-age Children and Adolescents)

În urma parcurgerii conținutului prezentat în cadrul acestui curs opțional studenții vor cunoaște specificul dezvoltării normative privită pe un continuum cu dezvoltarea atipică la copii de vârstă şcolară, urmărind traseele de dezvoltare din copilăria mijlocie până în adolescență şi vârstă adultă. Totodată, studenții vor ști să identifice atât factorii de risc care pot contribui la dezvoltarea și/sau menținerea diferitelor forme de psihopatologie cât și factorii de reziliență care pot fi ulterior promovați în programele de intervenție. Nu în ultimul rând, studenții vor putea să proiecteze, pe baza cunoştinţelor despre particularităţile de dezvoltare, intervenţii cu rol de prevenție și intervenție specifice pentru diferite segmente de vârstă.
Principalele teme abordate în cadrul acestei discipline:

  1. Tulburări de comunicare în cazul afecțiunilor genetice: sindromul Down și sindromul Williams
  2. Autism - sunt prezentate criteriile de diagnostic timpuriu și sunt abordate modelele explicative ale autismului
  3. Copiii și divorțul părinților - sunt discutate efectele divorţului asupra copiilor de diferite vârste
  4. Adaptarea psihologică la fenomenul de migrație economică - descrierea principalelor consecinţe emoţionale şi comportamentale ale migrației asupra copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate
  5. Abuzul și trauma la copii: dezvoltarea tulburării de stres posttraumatică
  6. Problematica identităţii de gen pe parcursul dezvoltării

Profile_Atipice_de_Dezvoltare_II_2013.pdf

Quantitative Research Methods and Data Analysis

Metodele de cercetare cantitative reprezintă abordarea tradițională în cercetarea științifică, însă în știința contemporană cercetarea cantitativă și cea calitativă se completează. Scopul explicit al cursului îl reprezintă transformarea cunoțințelor teoretice din domeniul cercetării în deprinderi procedurale care să permită studenților ca la sfârșitul cursului să fie capabili: să elaboreze un plan de cercetare, să deruleze demersurile prodedurale care permit calibrarea protocolului de cercetare, a instrumentelor de evaluare utilizate și să analizeze statistic și să interpreteze corect datele cercetării.

Metode_Cantitative_de_Cercetare_si_Analiza_Datelor_2013.pdf