slide

Istoric

Scurt Istoric al Catedrei de Psihologie Catedra de Psihologie a fost creată o dată cu înfiinţarea Universităţii Daciei Superioare la Cluj în 1919. Primul ei titular a fost Florian Ştefănescu Goangă, format la primul institut de psihologie din lume - institut creat de W. Wundt la Leipzig în Germania (1879) - în cadrul căruia şi-au făcut ucenicia cei mai mulţi dintre psihologii de seama din prima parte a secolului XX. ...

Read more...

Proiect POSDRU/86/1.2/S/58717

La sfârşitul acestei luni, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în calitate de partener, finalizează implementarea unui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 care şi-a propus să îmbunătăţească compatibilitatea dintre programele de master în psihologie şi aşteptările angajatorilor din mediul public şi privat, pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii a tinerilor profesionişti formaţi în acest domeniu. ...

Read more...

Istoric

Scurt Istoric al Catedrei de Psihologie

Catedra de Psihologie a fost creată o dată cu înfiinţarea Universităţii Daciei Superioare la Cluj în 1919. Primul ei titular a fost Florian Ştefănescu Goangă, format la primul institut de psihologie din lume - institut creat de W. Wundt la Leipzig în Germania (1879) - în cadrul căruia şi-au făcut ucenicia cei mai mulţi dintre psihologii de seama din prima parte a secolului XX.

Read more...

Proiect POSDRU/86/1.2/S/58717

La sfârşitul acestei luni, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în calitate de partener, finalizează implementarea unui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 care şi-a propus să îmbunătăţească compatibilitatea dintre programele de master în psihologie şi aşteptările angajatorilor din mediul public şi privat, pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii a tinerilor profesionişti formaţi în acest domeniu.

Read more...